English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 277 278 [279] 280 281 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
cop-out
(Noun)
การละทิ้งความรับผิดชอบ   translate thai cop-out  gaan lá tíng kwaam ráp pìt chôp
cop-shop
()
สถานีตำรวจ   translate thai cop-shop Reverse lookup sà-tǎa-nee dtam-rûat
cop-shop
()
สถานีตำรวจ   translate thai cop-shop Reverse lookup sà-tǎa-nee dtam-rûat
copal
(Noun)
ยางไม้ที่ใช้ทำน้ำยาขัดเงา   translate thai copal 
copartner
(Noun)
หุ้นส่วน   หุ้นส่วน Reverse lookup hôon sùan
copasetic
()
เห็นพ้องด้วย   translate thai copasetic 
cope
(Verb)
รับมือได้   translate thai cope  ráp meu dâi
cope with
(Phrasal verb)
จัดการกับ   translate thai cope with  jàt gaan gàp
copier
(Noun)
เครื่องมือในการคัดลอก   เครื่องมือในการคัดลอก  krêuang meu nai gaan kát lôk
copilot
(Noun)
นักบินมือสอง   นักบินมือสอง  nák bin meu sǒng
coping saw
(Noun)
เลื่อยมือที่มีรูปตัวยู   เลื่อยมือที่มีรูปตัวยู 
copious
(Adjective)
ที่ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ   translate thai copious 
copious
(Adjective)
มากมาย   translate thai copious Reverse lookup mâak mai
copiously
(Adverb)
อย่างมากมาย   translate thai copiously Reverse lookup yàang mâak mai
copiously
(Adverb)
อย่างยืดยาว   translate thai copiously 
copiousness
(Noun)
ความมากมาย   ความมากมาย 
copped
()
ถูกจับ   translate thai copped  tòok jàp
copper
(Noun)
ทองแดง   ทองแดง Reverse lookup tong daeng
copper
(Adjective)
เป็นสีทองแดง   เป็นสีทองแดง  bpen sěe tong daeng
copper
(Noun)
สีทองแดง   สีทองแดง  sěe tong daeng
copper
(Verb)
หุ้มด้วยทองแดง   หุ้มด้วยทองแดง 
copper
(Noun)
เหรียญทองแดง เช่น เพนนี   เหรียญทองแดง เช่น เพนนี 
copper
(Noun)
ตำรวจ   ตำรวจ Reverse lookup dtam-rûat
copper
()
ตำรวจ   translate thai copper Reverse lookup dtam-rûat
copperplate
(Noun)
แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง   แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง 
coppersmith
(Noun)
ช่างทำเครื่องทองแดง   ช่างทำเครื่องทองแดง 
copperware
(Noun)
เครื่องทองแดง   เครื่องทองแดง 
coppery
(Adjective)
ที่มีสีทองแดง   ที่มีสีทองแดง  têe mee sěe tong daeng
coppice
(Noun)
พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น   พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น  péun têe têe mee dtôn mái kà-nàat-lék kêun nǎa nâen
copra
(Noun)
เนื้อมะพร้าวแห้ง   เนื้อมะพร้าวแห้ง  néua má-práo hâeng
Pages: 1 ... 277 278 [279] 280 281 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;