English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 278 279 [280] 281 282 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
copyist
(Noun)
ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ   ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ 
copyist
(Noun)
ผู้ที่ลอกเลียนแบบ   ผู้ที่ลอกเลียนแบบ 
copyread
(Verb)
แก้ไขต้นฉบับ   แก้ไขต้นฉบับ  gâe kǎi dtôn chà-bàp
copyreader
(Noun)
บรรณาธิการ   บรรณาธิการ 
copyright
(Adjective)
ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์   ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
copyright
(Verb)
ปกป้องลิขสิทธิ์   ปกป้องลิขสิทธิ์ 
copyright
(Noun)
ีลิขสิทธิ์   ีลิขสิทธิ์ 
copywriter
(Noun)
ผู้เขียนคำโฆษณา   ผู้เขียนคำโฆษณา 
coquet
(Verb)
ยั่วยวน   ยั่วยวน Reverse lookup yûa-yuan
coquetry
(Noun)
พฤติกรรมยั่วยวน   พฤติกรรมยั่วยวน  prí-dtìk-rá-rom yûa-yuan
coquette
(Noun)
ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย   translate thai coquette  pôo yǐng têe yûa-yuan pôo chai
coquettish
(Adjective)
ที่ยั่วยวนผู้ชาย   translate thai coquettish  têe yûa-yuan pôo chai
cor
(Interjection)
เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม   translate thai cor  sǐang oo-taan sà-daeng kwaam bprà-làat jai rěu chêun chom
coracle
(Noun)
เรือชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กทำด้วยหนังสัตว์   translate thai coracle  reua chá-nít nèung mee kà-nàat-lék tam dûay nǎng sàt
coral
(Noun)
ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง   ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง 
coral
(Adjective)
ซึ่งมีสีแสดเข้ม   ซึ่งมีสีแสดเข้ม 
coral
(Noun)
สีแสดเข้ม   สีแสดเข้ม 
coral
(Noun)
หินปะการัง   หินปะการัง 
coral reef
(Noun)
แนวปะการัง   แนวปะการัง 
cord
(Noun)
เชือก   เชือก Reverse lookup chêuak
cord
(Verb)
ผูกด้วยเชือก   ผูกด้วยเชือก 
cord
(Noun)
สายไฟ   สายไฟ Reverse lookup sǎi fai
cordage
(Noun)
จำนวนเชือกทั้งหมด   จำนวนเชือกทั้งหมด  jam-nuan chêuak táng mòt
cordate
(Adjective)
ที่มีรูปหัวใจ   ที่มีรูปหัวใจ 
cordial
(Adjective)
ด้วยความจริงใจ   ด้วยความจริงใจ  dûay kwaam jing jai
cordial
(Adjective)
ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร   ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร  têe doo òp oon láe bpen mít
cordial
(Noun)
เหล้า   เหล้า Reverse lookup lâo
cordiality
(Noun)
ความอบอุ่นเป็นกันเอง   ความอบอุ่นเป็นกันเอง  kwaam òp oon bpen gan eng
cordially
(Adverb)
อย่างจริงใจ   อย่างจริงใจ Reverse lookup yàang jing jai
cordially
(Adverb)
อย่างอบอุ่น   อย่างอบอุ่น 
Pages: 1 ... 278 279 [280] 281 282 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;