English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 484 485 [486] 487 488 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
flop
(Verb)
ทำของตกหล่นจนกระแทกเสียงดัง   translate thai flop  tam kǒng dtòk lòn jon grà-tâek sǐang dang
flop
(Noun)
เสียงดังที่เกิดจากสิ่งของตกกระแทกอย่างแรง   translate thai flop  sǐang dang têe gèrt jàak sìng kǒng dtòk grà-tâek yàang raeng
flop
()
ล้มเหลว   translate thai flop 
flop
()
ความล้มเหลว   translate thai flop Reverse lookup kwaam lóm lěo
flop about
(Phrasal verb)
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง   translate thai flop about  klêuan têe bpai próm gàp sǐang dang
flop around
(Phrasal verb)
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง   translate thai flop around  klêuan têe bpai próm gàp sǐang dang
flop down
(Phrasal verb)
ล้มลงเสียงดัง   translate thai flop down  lóm long sǐang dang
flop into
(Phrasal verb)
ล้มตัวลงบน   translate thai flop into 
flopper-stopper
()
เสื้อยกทรง   translate thai flopper-stopper Reverse lookup sêua yók song
floppy
(Adjective)
ที่ห้อย   translate thai floppy  têe hôy
flora
(Noun)
พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่   พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่  pêut têe kêun nai chà-pór péun têe
floral
(Adjective)
ที่มีลวดลายดอกไม้   translate thai floral  têe mee lûat lai dòk mái
floral
(Adjective)
ที่ประกอบด้วยดอกไม้   translate thai floral  têe bprà-gòp dûay dòk mái
florid
(Adjective)
ที่มีผิวหน้าแดงก่ำ   translate thai florid 
florid
(Adjective)
หรูหรา   translate thai florid 
florist
(Noun)
คนขายดอกไม้   คนขายดอกไม้ Reverse lookup kon kǎi dòk mái
florist
(Noun)
ร้านขายดอกไม้   ร้านขายดอกไม้ Reverse lookup ráan kǎi dòk mái
floss
(Noun)
เส้นใยไหม   translate thai floss 
floss
(Noun)
ไหมขัดฟัน   translate thai floss Reverse lookup mǎi kàt fan
flossy up
(Phrasal verb)
แต่งตัว   translate thai flossy up Reverse lookup dtàeng dtua
flotation
(Noun)
การขายหุ้นบริษัทให้กับสาธาณชน   translate thai flotation 
flotation
(Noun)
การลอยอยู่ในน้ำ   translate thai flotation  gaan loy yòo nai nám
flounce
(Noun)
ผ้าที่เย็บหุ้มริมผ้าม่านหรือขอบกระโปรง   translate thai flounce 
flounce
(Verb)
กระฟัดกระเฟียด   translate thai flounce Reverse lookup grà-fát-grà-fîat
flounce
(Noun)
อาการกระฟัดกระเฟียด   translate thai flounce  aa-gaan grà-fát-grà-fîat
flounce in
(Phrasal verb)
โยกตัวเข้ามา   translate thai flounce in 
flounce out
(Phrasal verb)
โยกตัวออกไป   translate thai flounce out 
flounder
(Verb)
ตะเกียกตะกายฝ่า   translate thai flounder 
flounder
(Verb)
พูดตะกุกกตะกัก   translate thai flounder 
flounder
(Verb)
ตกต่ำลง   translate thai flounder  dtòk dtàm long
Pages: 1 ... 484 485 [486] 487 488 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;