English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 579 580 [581] 582 583 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
gunmetal
(Noun)
โลหะผสมของทองแดงผสมดีบุกหรือสังกะสี   โลหะผสมของทองแดงผสมดีบุกหรือสังกะสี  loh-hà pà-sǒm kǒng tong daeng pà-sǒm dee bòok rěu sǎng-gà-sěe
gunnel
(Noun)
ปลาชนิดหนึ่ง   ปลาชนิดหนึ่ง  bplaa chá-nít nèung
gunnel
(Noun)
กราบเรือ   กราบเรือ 
gunner
(Noun)
มือปืน   มือปืน Reverse lookup meu bpeun
gunnery
(Noun)
วิชาปืนใหญ่   วิชาปืนใหญ่ 
gunny
(Noun)
ผ้ากระสอบ   ผ้ากระสอบ  pâa grà-sòp
gunny
(Noun)
กระสอบ   กระสอบ Reverse lookup grà-sòp
gunny-bag
(Noun)
กระสอบป่าน   กระสอบป่าน  grà-sòp bpàan
gunnysack
(Noun)
กระสอบป่าน   กระสอบป่าน  grà-sòp bpàan
gunpoint
(Noun)
ปากกระบอกปืน   ปากกระบอกปืน Reverse lookup bpàak grà-bòk bpeun
gunpowder
(Noun)
ดินปืน   ดินปืน Reverse lookup din bpeun
gunrunning
(Noun)
การลักลอบนำปืนและกระสุนเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี   การลักลอบนำปืนและกระสุนเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี 
gunship
(Noun)
เฮลิคอปเตอร์ทหารที่ติดอาวุธ   เฮลิคอปเตอร์ทหารที่ติดอาวุธ  hay-lí-kôp-dter tá-hǎan têe dtìt aa-wóot
gunshot
(Noun)
กระสุนปืน   กระสุนปืน Reverse lookup grà-sǒon bpeun
gunslinger
(Noun)
คนดวลปืน   คนดวลปืน 
gunsmith
(Noun)
ช่างปืน   ช่างปืน 
gunstock
(Noun)
พานท้ายปืน   พานท้ายปืน 
gunwale
(Noun)
ขอบบนของกราบเรือ   ขอบบนของกราบเรือ 
guppy
(Noun)
ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา   ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา 
gurgle
(Verb)
ไหลโกรกกราก   ไหลโกรกกราก 
gurgle
(Verb)
ทำเสียงกลั้วคอ   ทำเสียงกลั้วคอ  tam sǐang glûa kor
guru
(Noun)
ครู   ครู Reverse lookup kroo
gush
(Noun)
การพูดยกยอมากไป   การพูดยกยอมากไป  gaan pôot yók yor mâak bpai
gush
(Verb)
พุ่ง   พุ่ง Reverse lookup pôong
gush
(Verb)
พูดมาก   พูดมาก Reverse lookup pôot mâak
gush
(Noun)
การทะลักออก   การทะลักออก  gaan tá-lák ok
gush forth
(Phrasal verb)
ไหลทะลักออกมาจาก   ไหลทะลักออกมาจาก  lǎi tá-lák ok maa jàak
gush from
(Phrasal verb)
ไหลทะลักออกมาจาก   ไหลทะลักออกมาจาก  lǎi tá-lák ok maa jàak
gush from
(Phrasal verb)
พรั่งพรู   พรั่งพรู Reverse lookup prâng proo
gush out
(Phrasal verb)
ไหลทะลักออกมาจาก   ไหลทะลักออกมาจาก  lǎi tá-lák ok maa jàak
Pages: 1 ... 579 580 [581] 582 583 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;