English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 582 583 [584] 585 586 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
hackle
(Noun)
ขนยาวรอบคอไก่หรือนก   ขนยาวรอบคอไก่หรือนก 
hackle
(Verb)
หวี   หวี Reverse lookup wěe
hackle
(Verb)
ตัดอย่างหยาบ   ตัดอย่างหยาบ 
hackle
(Verb)
ตัดอย่างหยาบ   ตัดอย่างหยาบ 
hackly
(Adjective)
หยาบ   หยาบ Reverse lookup yàap
hackney
(Noun)
รถม้าให้เช่า   รถม้าให้เช่า  rót máa hâi châo
hackneyed
(Adjective)
ธรรมดา   ธรรมดา Reverse lookup tam-má-daa
hacksaw
(Noun)
เลื่อยตัดโลหะ   เลื่อยตัดโลหะ 
had
(Auxiliary verb)
กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have   กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have 
had as soon do
(Idiomatical expression)
พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง   พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง 
had best do
(Idiomatical expression)
ควรจะทำบางสิ่ง   ควรจะทำบางสิ่ง  kuan jà tam baang sìng
had better
(Auxiliary verb)
น่าจะ   น่าจะ Reverse lookup nâa jà
had better do
(Idiomatical expression)
ควรจะทำบางสิ่ง   ควรจะทำบางสิ่ง  kuan jà tam baang sìng
had it away on his toes
()
หนีอย่างรวดเร็ว   หนีอย่างรวดเร็ว  něe yàang rûat rew
had rather do
(Idiomatical expression)
ชอบทำบางสิ่งมากกว่า   ชอบทำบางสิ่งมากกว่า  chôp tam baang sìng mâak gwàa
had sooner do
(Idiomatical expression)
ชอบทำบางสิ่งมากกว่า   ชอบทำบางสิ่งมากกว่า  chôp tam baang sìng mâak gwàa
haddock
(Noun)
ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง   ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง 
Hades
(Noun)
นรก   นรก Reverse lookup ná-rók
hadji
(Noun)
มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ   มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ 
hae a penchant for doing something
(Idiomatical expression)
อยากทำบางสิ่ง   อยากทำบางสิ่ง  yàak tam baang sìng
haemoglobin
(Noun)
ฮีโมโกลบิน   ฮีโมโกลบิน 
haemophilia
(Noun)
สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด   สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด  sà-pǎa wá têe lêuat lǎi mâi yòot
haemophiliac
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับสภาวะเลือดไหลไม่หยุด   ที่เกี่ยวกับสภาวะเลือดไหลไม่หยุด  têe gìeow gàp sà-pǎa wá lêuat lǎi mâi yòot
haemophiliac
(Noun)
ผู้ป่วยที่มีสภาวะเลือดไหลไม่หยุด   ผู้ป่วยที่มีสภาวะเลือดไหลไม่หยุด 
haemorrhage
(Noun)
การตกเลือด   การตกเลือด Reverse lookup gaan dtòk lêuat
haemorrhage
(Verb)
ตกเลือด   ตกเลือด Reverse lookup dtòk lêuat
haemorrhage
(Noun)
สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง   สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง 
hafnium
(Noun)
ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มี 4 วาเลนซี มีสัญลักษณ์ Hf   ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มี 4 วาเลนซี มีสัญลักษณ์ Hf 
haft
(Noun)
ด้ามถือของอุปกรณ์หรืออาวุธ   ด้ามถือของอุปกรณ์หรืออาวุธ  dâam těu kǒng oo-bpà-gon rěu aa-wóot
haft
(Verb)
ใส่ด้าม   ใส่ด้าม  sài dâam
Pages: 1 ... 582 583 [584] 585 586 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;