English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 684 685 [686] 687 688 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
irretrievable
(Adjective)
ไม่สามารถเอาคืนมาได้   ไม่สามารถเอาคืนมาได้ 
irreversible
(Adjective)
ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้   ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้ 
irrevocable
(Adjective)
เปลี่ยนแปลงไม่ได้   เปลี่ยนแปลงไม่ได้  bplìan bplaeng mâi dâi
irrigate
(Verb)
ทดน้ำ   ทดน้ำ Reverse lookup tót nám
irrigation
(Noun)
การชลประทาน   การชลประทาน Reverse lookup gaan chon bprà-taan
irrigative
(Adjective)
เกี่ยวกับการชลประทาน   เกี่ยวกับการชลประทาน  gìeow gàp gaan chon bprà-taan
irritable
(Adjective)
ขี้โมโห   ขี้โมโห Reverse lookup kêe moh-hǒh
irritant
(Adjective)
ซึ่งทำให้ระคายเคือง   ซึ่งทำให้ระคายเคือง 
irritant
(Noun)
สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน   สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน 
irritate
(Verb)
ทำให้ระคายเคือง   ทำให้ระคายเคือง 
irritate
(Verb)
รบกวน   รบกวน 
irritated
(Adjective)
โกรธเคือง   โกรธเคือง Reverse lookup groht keuang
irritatedly
(Adverb)
อย่างหงุดหงิด   อย่างหงุดหงิด 
irritating
(Adjective)
น่ารำคาญ   น่ารำคาญ Reverse lookup nâa ram-kaan
irritation
(Noun)
การระคายเคือง   การระคายเคือง Reverse lookup gaan rá-kai-keuang
irritation
(Noun)
ความขุ่นเคือง   ความขุ่นเคือง Reverse lookup kwaam kòon keuang
irritation
(Noun)
สิ่งที่สร้างความรำคาญ   สิ่งที่สร้างความรำคาญ 
irrupt
(Verb)
บุกเข้าไปในทันที   บุกเข้าไปในทันที  bòok kâo bpai nai tan tee
irruption
(Noun)
การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง   การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง  gaan bòo gròok kâo bpai yàang rûat rew láe roon raeng
is
(Auxiliary verb)
เป็น / อยู่ / คือ   เป็น / อยู่ / คือ 
-ise
(Suffix)
กระทำ   กระทำ Reverse lookup grà-tam
-ish
(Suffix)
ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ   ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ  kôn kâang, gìeow gàp
isinglass
(Noun)
วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา   วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา  wóon têe dâi jàak tǒong aa-gàat kǒng bplaa
Islam
(Noun)
มุสลิมและประเทศมุสลิม   มุสลิมและประเทศมุสลิม  móot-sà-lim láe bprà-têt móot-sà-lim
Islam
(Noun)
ศาสนาอิสลาม   ศาสนาอิสลาม Reverse lookup sàat-sà-naa it-sà-laam
Islamabad
(Noun)
ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน   ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน  chêu meuang lǔang kǒng bpaa-gèet-tǎan
Islamic
(Adjective)
ของอิสลาม   ของอิสลาม 
Islamic people
(Noun)
ชาวอิสลาม   ชาวอิสลาม Reverse lookup chao it laam
Islamite
(Noun)
อิสลามิกชน   อิสลามิกชน 
island
(Noun)
เกาะ   เกาะ Reverse lookup gòr
Pages: 1 ... 684 685 [686] 687 688 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;