English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 687 688 [689] 690 691 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
jade
(Noun)
สีเขียวสว่างแบบหยก   สีเขียวสว่างแบบหยก 
jade
(Noun)
หยก   หยก 
jaded
(Adjective)
เหนื่อย   เหนื่อย Reverse lookup nèuay
jaffa
()
ชายที่ไม่สามารถมีลูกได้   ชายที่ไม่สามารถมีลูกได้ 
jag
(Verb)
ตัดในลักษณะที่ไม่เรียบ   ตัดในลักษณะที่ไม่เรียบ  dtàt nai lák-sà-ná têe mâi rîap
jag
(Noun)
รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว   รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว 
jag
(Noun)
ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา   ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา  chûang way-laa têe gam-lang meun-mao
jagged
(Adjective)
เป็นหยัก   เป็นหยัก 
jaguar
(Noun)
เสือจากัวร์   เสือจากัวร์ 
jail
(Verb)
จำคุก   จำคุก Reverse lookup jam kóok
jail
(Noun)
เรือนจำ   เรือนจำ Reverse lookup reuan jam
jailbird
(Noun)
คนขี้คุก   คนขี้คุก  kon kêe kóok
jailbreak
(Noun)
การแหกคุก   การแหกคุก  gaan hàek kóok
jailer
(Noun)
ผู้คุม   ผู้คุม Reverse lookup pôo koom
jailhouse
(Noun)
คุก   คุก Reverse lookup kóok
Jainism
(Noun)
ศาสนาเชนในอินเดีย   ศาสนาเชนในอินเดีย 
Jakarta
(Noun)
กรุงจาการ์ตา   กรุงจาการ์ตา 
Jakarta
(Noun)
จาการ์ตา   จาการ์ตา Reverse lookup jaa-gaa-dtaa
jake
()
คนโง่   คนโง่ Reverse lookup kon ngôh
jalopy
(Noun)
รถเก่า   รถเก่า  rót gào
jalousie
(Noun)
บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู   บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู  baan glèt nâa dtàang rěu bprà-dtoo
jam
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
jam
(Noun)
การจราจรติดขัด   การจราจรติดขัด Reverse lookup gaan jà-rǎa-jon dtìt kàt
jam
(Verb)
ติด   ติด Reverse lookup dtìt
jam
(Noun)
สถานการณ์ที่ยุ่งยาก   สถานการณ์ที่ยุ่งยาก  sà-tǎan gaan têe yôong-yâak
jam
(Verb)
แออัด   แออัด Reverse lookup ae at
jam
(Verb)
แออัด   แออัด Reverse lookup ae at
jam
(Noun)
แยม   แยม Reverse lookup
jam in
(Phrasal verb)
เบียดเสียดกันเข้าไปใน   เบียดเสียดกันเข้าไปใน  bìat sìat gan kâo bpai nai
jam into
(Phrasal verb)
เบียดเสียดกันเข้าไปใน   เบียดเสียดกันเข้าไปใน  bìat sìat gan kâo bpai nai
Pages: 1 ... 687 688 [689] 690 691 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;