English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 696 697 [698] 699 700 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
julep
(Noun)
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง   เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง  krêuang dèum pà-sǒm aen-gor-hor chá-nít nèung
Julian
(Noun)
จูเลียส ซีซาร์   จูเลียส ซีซาร์ 
Julian
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์   ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์ 
Julian calender
(Noun)
ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี   ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี 
julienne
(Adjective)
ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ   ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ 
July
(Noun)
กรกฎาคม   กรกฎาคม Reverse lookup gà-rá-gà-daa-kom
July
(Noun)
เดือนกรกฎาคม   เดือนกรกฎาคม  deuan gà-rá-gà-daa-kom
jumble
(Noun)
ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง   ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง  kǒng têe gong gan jon yôong-yěrng
jumble
(Verb)
ยุ่งเหยิง   ยุ่งเหยิง Reverse lookup yôong-yěrng
jumble together
(Phrasal verb)
ผสมปนเป   ผสมปนเป 
jumble up
(Phrasal verb)
สับสน   สับสน Reverse lookup sàp-sǒn
jumbo
(Adjective)
ขนาดใหญ่   ขนาดใหญ่ Reverse lookup kà-nàat yài
jumbo
(Noun)
เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคน   เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคน 
jumbo jet
(Noun)
เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน   เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน 
jump
(Verb)
กระโดด   กระโดด Reverse lookup grà-doht
jump
(Verb)
กระโดดข้าม   กระโดดข้าม  grà-doht kâam
jump
(Noun)
การกระโดด   การกระโดด  gaan grà-doht
jump
(Noun)
การขึ้นราคาพรวดพราด   การขึ้นราคาพรวดพราด 
jump
(Verb)
ขึ้นราคาพรวดๆ   ขึ้นราคาพรวดๆ 
jump
(Verb)
สะดุ้งโหยง   สะดุ้งโหยง Reverse lookup sà-dôong yǒhong
jump
(Noun)
สิ่งกีดขวาง   สิ่งกีดขวาง Reverse lookup sìng gèet-kwǎang
jumpy
(Adjective)
ที่ตกใจง่าย   ที่ตกใจง่าย  têe dtòk-jai ngâi
jump all over
(Phrasal verb)
ดุด่า   ดุด่า Reverse lookup dòo dàa
jump at
(Phrasal verb)
กระโดดไปที่   กระโดดไปที่  grà-doht bpai têe
jump at
(Phrasal verb)
รีบคว้า   รีบคว้า  rêep kwáa
jump ball
(Noun)
ีการโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นกลางอากาศให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแย่งกันครองะ   ีการโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นกลางอากาศให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแย่งกันครองะ 
jump down
(Phrasal verb)
กระโดดลงมา   กระโดดลงมา  grà-doht long maa
jump in
(Phrasal verb)
กระโดดเข้าไป   กระโดดเข้าไป  grà-doht kâo bpai
jump in
(Phrasal verb)
กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง   กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง  grà-dteu-reu-rón têe jà tam baang sìng
jump off
(Phrasal verb)
กระโดดออก   กระโดดออก  grà-doht ok
Pages: 1 ... 696 697 [698] 699 700 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;