English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 787 788 [789] 790 791 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
Macassar
(Noun)
น้ำมันใส่ผมให้เรียบ   น้ำมันใส่ผมให้เรียบ  nám man sài pǒm hâi rîap
Macaulay
(Noun)
นักเขียนนวนิยายอังกฤษ   นักเขียนนวนิยายอังกฤษ  nák kǐan now ní-yai ang-grìt
macaw
(Noun)
นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม   นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม 
Macbeth
(Noun)
แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์   แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์ 
mace
(Noun)
คทา   คทา 
mace
(Noun)
ดอกจันทน์เทศ   ดอกจันทน์เทศ 
macebearer
(Noun)
ผู้ถือคทาในพิธี   ผู้ถือคทาในพิธี 
Macedonia
(Noun)
ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป   ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป 
Macedonian
(Noun)
ชาวมาเซอะโดเนีย   ชาวมาเซอะโดเนีย 
macerate
(Verb)
เปื่อย   เปื่อย Reverse lookup bpèuay
macerate
(Verb)
ทำให้เปื่อย   ทำให้เปื่อย  tam hâi bpèuay
macerater
(Noun)
คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย   คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย 
maceration
(Noun)
การทำให้เปื่อยยุ่ย   การทำให้เปื่อยยุ่ย 
macerative
(Adjective)
ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย   ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย 
Mach
(Noun)
หน่วยวัดความเร็วของเครื่องบิน   หน่วยวัดความเร็วของเครื่องบิน 
Mach number
(Noun)
อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง   อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง  at-raa kwaam rew kǒng wát-tòo dtòr kwaam rew kǒng sǐang
machete
(Noun)
มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ   มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ  mêet kà-nàat yài hâi bpen krêuang meu láe aa-wóot
Machiavelli
(Noun)
รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527   รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527 
Machiavellian
(Adjective)
ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม   ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม 
Machiavellianism
(Noun)
การยึดหลักการของ Machiavelli   การยึดหลักการของ Machiavelli  gaan yéut làk gaan kǒng Machiavelli
Machiavellism
(Noun)
การยึดหลักการของ Machiavelli   การยึดหลักการของ Machiavelli  gaan yéut làk gaan kǒng Machiavelli
machin-gun
(Verb)
ยิงด้วยปืนกล   ยิงด้วยปืนกล  ying dûay bpeun gon
machinable
(Adjective)
ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักร   ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักร 
machinate
(Verb)
วางแผนการ   วางแผนการ Reverse lookup waang-pǎen gaan
machinate
(Verb)
วางแผนการ   วางแผนการ Reverse lookup waang-pǎen gaan
machination
(Noun)
การวางแผนการ   การวางแผนการ  gaan waang-pǎen gaan
machine
(Noun)
เครื่องจักร   เครื่องจักร Reverse lookup krêuang jàk
machine
(Noun)
คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง   คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง  ká-ná rěu glòom têe tam nâa têe kûap koom doi dtrong
machine
(Noun)
ระบบการปฎิบัติงาน   ระบบการปฎิบัติงาน 
machine code
(Noun)
ภาษาคอมพิวเตอร์   ภาษาคอมพิวเตอร์ Reverse lookup paa-sǎa kom-piw-dter
Pages: 1 ... 787 788 [789] 790 791 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;