English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
babe in the woods
(Idiomatical expression)
ผู้บริสุทธิ์   ผู้บริสุทธิ์ Reverse lookup pôo-bor-rí-sòot
babel
(Noun)
เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ   เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ 
baboo
(Noun)
นาย   นาย Reverse lookup nai
baboon
(Noun)
ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง   ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง  ling kà-nàat yài chá-nít nèung
babu
(Noun)
นาย   นาย Reverse lookup nai
baby
(Noun)
เด็กทารก   เด็กทารก Reverse lookup dèk taa rók
baby
(Noun)
ลูกอ่อนของสัตว์   ลูกอ่อนของสัตว์  lôok on kǒng sàt
baby
(Verb)
ตามใจ   ตามใจ Reverse lookup dtaam jai
baby
()
เครื่องยนต์กลไก   เครื่องยนต์กลไก Reverse lookup krêuang-yon gon gai
baby boom
(Noun)
ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ   ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ  yóok têe mee taa rók klôt mâak gwàa bpòk-gà-dtì
baby boomer
(Noun)
เด็กที่เกิดในยุค baby boom   เด็กที่เกิดในยุค baby boom  dèk têe gèrt nai yóok baby boom
baby carriage
(Noun)
รถเข็นเด็กเล็ก   รถเข็นเด็กเล็ก  rót kěn dèk-lék
baby grand
(Noun)
เปียโนขนาดใหญ่   เปียโนขนาดใหญ่  bpia noh kà-nàat yài
baby talk
(Noun)
เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก   เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก 
baby tooth
(Noun)
ฟันน้ำนม   ฟันน้ำนม Reverse lookup fan nám nom
baby walker
(Noun)
รถหัดเดินของเด็ก   รถหัดเดินของเด็ก 
baby-boom
(Noun)
ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น   ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น  yóok taa rók těu gam-nêrt mâak kêun
baby-boomer
(Noun)
ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2   ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2 
baby-minder
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
baby-sit
(Verb)
ช่วยดูแลเด็ก   ช่วยดูแลเด็ก  chûay doo lae dèk
baby-sitter
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
babyhood
(Noun)
ช่วงวัยเยาว์   ช่วงวัยเยาว์ 
babyish
(Adjective)
มีนิสัยเหมือนเด็ก   มีนิสัยเหมือนเด็ก  mee ní-sǎi měuan dèk
babyish
(Adjective)
ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก   ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก 
Babylon
(Noun)
เมืองบาบิลอน   เมืองบาบิลอน 
Babylonia
(Noun)
อาณาจักรแบบิโลเนีย   อาณาจักรแบบิโลเนีย 
babysat
(Verb)
กริยาช่องที่ 2 ของ babysit   กริยาช่องที่ 2 ของ babysit 
babysit
(Verb)
ช่วยดูแลเด็ก   ช่วยดูแลเด็ก  chûay doo lae dèk
babysitter
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
babysitting
(Noun)
การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก   การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก  gaan bpen pêe-líang dèk
Pages: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;