English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1573 1574 [1575] 1576 1577 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
wagonette
(Noun)
รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่งสองข้าง   translate thai wagonette  rót sèe lór chái máa lâak mee gâo ee nâng sǒng kâang
wagonload
(Noun)
ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้   translate thai wagonload 
wagtail
(Noun)
นกขนาดเล็ก มีหางยาว   translate thai wagtail  nók kà-nàat-lék mee hǎang yao
wah-wah
(Noun)
เสียงเครื่องดนตรีที่เกิดจากเทคนิคการทำเสียงพิเศษ   translate thai wah-wah 
Wahabi
(Noun)
ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด   translate thai Wahabi 
Wahhabi
(Noun)
ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด   translate thai Wahhabi 
Wahhabism
(Noun)
การนับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด   translate thai Wahhabism  gaan náp těu sàat-sà-naa it-sà-laam ní-gai nèung yàang krêng-krát
wahine
(Noun)
ผู้หญิงฮาวาย   translate thai wahine 
wahine
(Noun)
หญิงสาวที่เล่นกระดานโต้คลื่น   translate thai wahine  yǐng sǎo têe lên grà-daan dtôh klêun
waif
(Noun)
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง   translate thai waif  dèk têe tòok tôt tíng
waif
(Noun)
สัตว์เลี้ยงที่หลงทาง   translate thai waif  sàt-líang têe lǒng taang
waif
(Noun)
คนหนุ่มสาวที่มีรูปร่างบอบบางและดูยากจน   translate thai waif 
wail
(Verb)
ร้องไห้คร่ำครวญ   translate thai wail  róng-hâi krâm kruan
wail
(Verb)
ร้องไห้คร่ำครวญ   translate thai wail  róng-hâi krâm kruan
wail
(Verb)
ส่งเสียงร้องแหลมยาว   translate thai wail  sòng sǐang róng lǎem yao
wail
(Noun)
การส่งเสียงร้องแหลมยาว   translate thai wail  gaan sòng sǐang róng lǎem yao
wail for
(Phrasal verb)
ร้องไห้คร่ำครวญ   translate thai wail for  róng-hâi krâm kruan
wail over
(Phrasal verb)
ร้องไห้คร่ำครวญกับ   translate thai wail over  róng-hâi krâm kruan gàp
wailer
(Noun)
ผู้ร้องคร่ำครวญ   translate thai wailer 
wailful
(Adjective)
ซึ่งส่งเสียงคร่ำครวญ   translate thai wailful 
wailfully
(Adverb)
อย่างคร่ำครวญ   อย่างคร่ำครวญ 
wailing
(Noun)
เสียงร้องแหลมยาว   เสียงร้องแหลมยาว  sǐang róng lǎem yao
wain
(Noun)
รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร   รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร 
wainscot
(Noun)
การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้   การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้ 
wainscot
(Verb)
บุผนังด้วยแผ่นไม้   บุผนังด้วยแผ่นไม้ 
wainscoting
(Noun)
การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้   การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้ 
wainwright
(Noun)
ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ   ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ 
waist
(Noun)
เอว   เอว Reverse lookup eo
waist
(Noun)
ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว   ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว 
waist
(Noun)
ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ   ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ  sùan dtrong glaang têe kâep kǒng wát-tòo
Pages: 1 ... 1573 1574 [1575] 1576 1577 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;