English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1642 1643 [1644] 1645 1646 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
yes
(Adverb)
ใช่   ใช่  châi
yes
(Noun)
คำตอบรับ   คำตอบรับ  kam dtòp ráp
yes and no
(Idiomatical expression)
ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้   ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้  chái dtòp kam tǎam mêua mâi sǎa-mâat hǎa kam dtòp têe chát jen dâi
yesterday
(Adverb)
เมื่อวาน   เมื่อวาน Reverse lookup mêua waan
yesterday
(Noun)
วานนี้   วานนี้ 
yesterdays
(Idiomatical expression)
อดีต   อดีต Reverse lookup à-dèet
yesternight
(Adverb)
เมื่อคืนวานนี้   เมื่อคืนวานนี้ 
yesternight
(Noun)
เมื่อคืนวานนี้   เมื่อคืนวานนี้ 
yesternoon
(Adverb)
เมื่อเที่ยงวานนี้   เมื่อเที่ยงวานนี้ 
yesternoon
(Noun)
เมื่อเที่ยงวานนี้   เมื่อเที่ยงวานนี้ 
yesterweek
(Adverb)
เมื่อสัปดาห์ก่อน   เมื่อสัปดาห์ก่อน 
yesterweek
(Noun)
เมื่อสัปดาห์ก่อน   เมื่อสัปดาห์ก่อน 
yesteryear
(Noun)
เมื่อปีที่แล้ว   เมื่อปีที่แล้ว  mêua bpee têe láew
yesteryear
(Noun)
เมื่อไม่นานมานี้   เมื่อไม่นานมานี้ Reverse lookup mêua-mâi-naan-maa-née
yet
(Adverb)
ตราบจนกระทั่งบัดนี้   ตราบจนกระทั่งบัดนี้ 
yet
(Adverb)
ขณะนี้   ขณะนี้ Reverse lookup kà-nà née
yet
(Adverb)
ยัง   ยัง Reverse lookup yang
yet
(Conjunction)
ถึงอย่างนั้น   ถึงอย่างนั้น  těung yàang nán
yield
(Noun)
การยินยอม   การยินยอม  gaan yin-yom
yield
(Verb)
ให้ผลผลิต   ให้ผลผลิต  hâi pǒn-pà-lít
yield
(Verb)
ยอม   ยอม Reverse lookup yom
yield
(Verb)
ถูกแทนที่ด้วย   ถูกแทนที่ด้วย  tòok taen têe dûay
yield
(Verb)
โค้งงอ   โค้งงอ  kóhng ngor
yield
(Verb)
ยอมให้ไปก่อน   ยอมให้ไปก่อน  yom hâi bpai gòn
yield
(Noun)
ผลผลิต   ผลผลิต Reverse lookup pǒn-pà-lít
yield
(Noun)
ผลลัพธ์   ผลลัพธ์ Reverse lookup pǒn-láp
yield to
(Phrasal verb)
ยินยอมตาม   ยินยอมตาม 
yield to
(Phrasal verb)
ยอมให้   ยอมให้ Reverse lookup yom hâi
yield to
(Phrasal verb)
แทนที่ด้วย   แทนที่ด้วย  taen têe dûay
yield to
(Phrasal verb)
สามารถถูกเคลื่อนย้ายได้ด้วย   สามารถถูกเคลื่อนย้ายได้ด้วย  sǎa-mâat tòok klêuan yái dâi dûay
Pages: 1 ... 1642 1643 [1644] 1645 1646 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;