English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
cable
(Noun)
ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล   ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล 
cable
(Verb)
ส่งโทรเลข   ส่งโทรเลข  sòng toh lêk
cable
(Verb)
ส่งโทรเลข   ส่งโทรเลข  sòng toh lêk
cable
(Noun)
สายเคเบิ้ล   สายเคเบิ้ล Reverse lookup
cable car
(Noun)
รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน   รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน 
cable television
(Noun)
ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล   ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล 
cable TV
(Noun)
ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล   ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล 
cabman
(Noun)
คนขับรถแท็กซี่   คนขับรถแท็กซี่ 
caboodle
(Noun)
กลุ่ม   กลุ่ม Reverse lookup glòom
caboose
(Noun)
ตู้รถไฟสินค้าคันสุดท้ายสำหรับพนักงานรถไฟ   ตู้รถไฟสินค้าคันสุดท้ายสำหรับพนักงานรถไฟ 
caboose
()
ก้น   ก้น Reverse lookup gôn
cabriolet
(Noun)
รถยนต์เปิดประทุน   รถยนต์เปิดประทุน  rót-yon bpèrt bprà-toon
cabstand
(Noun)
ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร   ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร 
caca
()
อึ   อึ Reverse lookup eu
cacao
(Noun)
ต้นโกโก้   ต้นโกโก้ 
cacao
(Noun)
เมล็ดของต้นโกโก้   เมล็ดของต้นโกโก้ 
cacciatore
(Adjective)
ที่ปรุงด้วยเห็ด มะเขือเทศและสมุนไพร   ที่ปรุงด้วยเห็ด มะเขือเทศและสมุนไพร  têe bproong dûay hèt má-kěua-têt láe sà-mǒon prai
cache
(Noun)
สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ   สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ 
cachet
(Noun)
คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ   คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ 
cack
()
ฆ่าคน   ฆ่าคน  kâa kon
cack
()
ไร้สาระ   ไร้สาระ Reverse lookup rái-sǎa-rá
cack
()
อึ   อึ Reverse lookup eu
cack-handed
(Adjective)
งุ่มง่าม   งุ่มง่าม Reverse lookup ngôom-ngâam
cack-handed
()
งุ่มง่าม   งุ่มง่าม Reverse lookup ngôom-ngâam
cackhander
()
คนที่ถนัดมือซ้าย   คนที่ถนัดมือซ้าย 
cackle
(Verb)
หัวเราะเสียงดังแหลม   หัวเราะเสียงดังแหลม  hǔa rór sǐang dang lǎem
cacky
()
สกปรก   สกปรก Reverse lookup sòk-gà-bpròk
caconym
(Noun)
ชื่อที่ไม่ถูกต้อง   ชื่อที่ไม่ถูกต้อง  chêu têe mâi tòok dtông
cacophonous
(Adjective)
ที่มีเสียงดังมาก   ที่มีเสียงดังมาก  têe mee sǐang dang mâak
cacophony
(Noun)
เสียงดังที่ผสมปนเปกัน   เสียงดังที่ผสมปนเปกัน 
Pages: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;