English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
by way of
(Idiomatical expression)
เป็นตัวอย่าง   เป็นตัวอย่าง  bpen dtua yàang
by word of mouth
(Idiomatical expression)
ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ   ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ  dûay gaan pôot mâak gwàa grà-tam
by-election
(Noun)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ตายหรือลาออกของอังกฤษ   การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ตายหรือลาออกของอังกฤษ  gaan lêuak dtâng sà-mǎa-chík sà-pǎa têe dtai rěu laa ok kǒng ang-grìt
by-law
(Noun)
กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท   กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท 
by-product
(Noun)
กาก   กาก Reverse lookup gàak
bye
(Interjection)
บ๊ายบาย   บ๊ายบาย 
bye
(Noun)
การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป   การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป  gaan pàan kâo bpai lên nai rôp dtòr bpai
bye-law
(Noun)
กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท   กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท 
bygone
(Adjective)
ซึ่งผ่านไปแล้ว   ซึ่งผ่านไปแล้ว 
bygone
(Noun)
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว   สิ่งที่ผ่านไปแล้ว 
bygones
(Noun)
สิ่งที่มีมานานแล้ว   สิ่งที่มีมานานแล้ว 
byline
(Noun)
บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน   บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน 
bypass
(Noun)
ทางอ้อม   ทางอ้อม Reverse lookup taang om
byre
(Noun)
โรงวัว   โรงวัว 
bystander
(Noun)
ผู้เห็นเหตุการณ์   ผู้เห็นเหตุการณ์ Reverse lookup pôo hěn hèt gaan
byte
(Noun)
ไบต์   ไบต์ Reverse lookup bai
byway
(Noun)
ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่าน   ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่าน 
byways
(Noun)
ส่วนที่สำคัญน้อยมาก   ส่วนที่สำคัญน้อยมาก  sùan têe sǎm-kan nóy mâak
byword
(Noun)
สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี   สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี  sòo-paa-sìt rěu kam kom têe róo jàk gan dee
Byzantine
(Noun)
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine   เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine  gìeow gàp sà-tǎa-bpàt-yá-gam sòt-wát têe 5-15 kǒng aa-naa jàk Byzantine
C
(Noun)
อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ   อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ 
c
(Noun)
อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ   อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ 
C-head
()
คนติดโคเคน   คนติดโคเคน  kon dtìt koh-ken
C-note
()
แบงค์หนึ่งดอลลาร์   แบงค์หนึ่งดอลลาร์ 
C-word
()
คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง   คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง 
C.O.D.
(Adjective)
จ่ายเงินเมื่อได้รับของ   จ่ายเงินเมื่อได้รับของ  jài ngern mêua dâi ráp kǒng
cab
(Verb)
โดยสารในรถรับจ้าง   โดยสารในรถรับจ้าง 
cab
(Verb)
โดยสารในรถรับจ้าง   โดยสารในรถรับจ้าง 
cab
(Noun)
รถรับจ้าง   รถรับจ้าง Reverse lookup rót ráp jâang
cab rank
(Noun)
ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร   ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร 
Pages: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;