English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 316 317 [318] 319 320 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
cylinder
(Noun)
กระบอกสูบ   กระบอกสูบ Reverse lookup grà-bòk sòop
cylinder
(Noun)
ทรงกระบอก   ทรงกระบอก Reverse lookup song grà-bòk
cymbal
(Noun)
ฉาบ   ฉาบ Reverse lookup chàap
cynic
(Noun)
ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง   ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง 
cypher
(Noun)
ศูนย์   ศูนย์ Reverse lookup sǒon
cypher
(Noun)
สิ่งที่ไม่มีค่า   สิ่งที่ไม่มีค่า 
cyst
(Noun)
ถุงน้ำที่เกิดในร่างกายคนหรือสัตว์   ถุงน้ำที่เกิดในร่างกายคนหรือสัตว์  tǒong nám têe gèrt nai râang gai kon rěu sàt
czar
(Noun)
จักรพรรดิ   จักรพรรดิ Reverse lookup jàk-pándi
D
(Noun)
พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4   พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4 
d
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4 
DA
(Abbreviation)
บัญชีเงินฝาก   บัญชีเงินฝาก Reverse lookup ban-chee ngern fàak
DA
(Abbreviation)
อัยการเขต   อัยการเขต  ai-gaan kèt
dab
(Noun)
การป้าย   การป้าย  gaan bpâi
dab
(Noun)
จำนวนเล็กน้อย   จำนวนเล็กน้อย  jam-nuan lék-nóy
dab
(Verb)
ป้าย   ป้าย Reverse lookup bpâi
dab
(Noun)
ชื่อของปลาทะเลตัวแบน   ชื่อของปลาทะเลตัวแบน 
dab at
(Phrasal verb)
แตะเบาๆ   แตะเบาๆ Reverse lookup dtàe-bao ao
dab hand
(Noun)
คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
dab off
(Phrasal verb)
เช็ดออกเบาๆ   เช็ดออกเบาๆ 
dab on
(Phrasal verb)
เช็ดด้วยน้ำยา   เช็ดด้วยน้ำยา  chét dûay nám yaa
dab out
(Phrasal verb)
ล้างออกด้วยมือ   ล้างออกด้วยมือ  láang ok dûay meu
dabble
(Verb)
ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง   ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง 
dabble
(Verb)
เล่นน้ำ   เล่นน้ำ  lên nám
dabble at
(Phrasal verb)
ทำเล่นๆ   ทำเล่นๆ Reverse lookup tam-lên ên
dabble in
(Phrasal verb)
ทำเล่นๆ   ทำเล่นๆ Reverse lookup tam-lên ên
dabble with
(Phrasal verb)
ทำเล่นๆ   ทำเล่นๆ Reverse lookup tam-lên ên
dabbler
(Noun)
คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง   คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง 
Dacca
(Noun)
เมืองดักกาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ   เมืองดักกาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ 
dacoit
(Noun)
โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย   โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย  john nai bprà-têt pá-mâa rěu in-dia
dad
(Noun)
พ่อ   พ่อ Reverse lookup pôr
Pages: 1 ... 316 317 [318] 319 320 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;