English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 717 718 [719] 720 721 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
kudos
(Noun)
การสรรเสริญ   การสรรเสริญ Reverse lookup gaan sǎnsern
kudos
(Noun)
คำยกย่อง   คำยกย่อง Reverse lookup kam yók yông
kudu
(Noun)
ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่   ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่  lá mâng aef-rí-gaa kà-nàat yài
kung fu
(Noun)
กังฟู   กังฟู Reverse lookup gang-foo
Kunming
(Noun)
คุนหมิง   คุนหมิง 
Kunming
(Noun)
เมืองคุนหมิง   เมืองคุนหมิง 
kushty
()
ดี   ดี Reverse lookup dee
Kuwait
(Noun)
คูเวต   คูเวต Reverse lookup koo-wêt
Kuwait
(Noun)
ประเทศคูเวต   ประเทศคูเวต  bprà-têt koo-wêt
kvetch
(Verb)
บ่น   บ่น Reverse lookup bòn
kvetch
()
ดุว่า   ดุว่า 
kyber pass
()
ก้น   ก้น Reverse lookup gôn
L
(Abbreviation)
ความยาว   ความยาว 
l
(Abbreviation)
ด้านซ้าย   ด้านซ้าย 
L
(Adjective)
ที่อยู่ในลำดับที่ 12   ที่อยู่ในลำดับที่ 12  têe yòo nai lam dàp têe 12
L
(Noun)
พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ   พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ 
l
(Noun)
พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ   พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ 
l
(Abbreviation)
ลิตร   ลิตร Reverse lookup lít
l
(Abbreviation)
เส้นรุ้ง   เส้นรุ้ง Reverse lookup sên róong
L
(Abbreviation)
เส้นแวง   เส้นแวง Reverse lookup sên waeng
l.c.m.
(Noun)
ตัวคูณร่วมน้อย   ตัวคูณร่วมน้อย Reverse lookup dtua koon rûam nóy
L/C
(Abbreviation)
เอกสารสินเชื่อ   เอกสารสินเชื่อ  ek-gà-sǎan sǐn-chêua
l/c
(Abbreviation)
เอกสารสินเชื่อ   เอกสารสินเชื่อ  ek-gà-sǎan sǐn-chêua
la
(Noun)
เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี   เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี  sǐang têe 6 kǒng lam dàp sǐang don-dtree
la
(Interjection)
คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ   คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ  kam oo-taan sà-daeng kwaam bprà-làat jai rěu nén yám
La Paz
(Noun)
เมืองทางตะวันตกของโบลิเวีย   เมืองทางตะวันตกของโบลิเวีย 
lab
(Noun)
ห้องทดลอง   ห้องทดลอง Reverse lookup hông tót long
label
(Verb)
ติดป้าย   ติดป้าย Reverse lookup dtìt bpâi
label
(Verb)
ทำเครื่องหมาย   ทำเครื่องหมาย  tam krêuang mǎi
label
(Verb)
แบ่งเป็นประเภท   แบ่งเป็นประเภท 
Pages: 1 ... 717 718 [719] 720 721 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;