English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 786 787 [788] 789 790 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
lymph
(Noun)
น้ำเหลือง   น้ำเหลือง 
lymph node
(Noun)
ต่อมน้ำเหลือง   ต่อมน้ำเหลือง Reverse lookup dtòm nám lěuang
lymphatic
(Adjective)
เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง   เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง  gìeow gàp dtòm nám lěuang
lymphatic
(Noun)
ท่อน้ำเหลือง   ท่อน้ำเหลือง 
lynch
(Verb)
ฆ่าแขวนคอด้วยอำนาจศาลเตี้ย   ฆ่าแขวนคอด้วยอำนาจศาลเตี้ย  kâa kǎew-n kor dûay am-nâat sǎan dtîa
lynx
(Noun)
แมวป่าชนิดหนึ่งมีหางสั้นและหูตั้งชัน   แมวป่าชนิดหนึ่งมีหางสั้นและหูตั้งชัน 
lynx-eyed
(Adjective)
ที่มีสายตาคมกริบ   ที่มีสายตาคมกริบ  têe mee sǎi dtaa kom grìp
lyonnaise
(Adjective)
ที่ต้มกับหัวหอมที่หั่นเป็นชิ้น ๆ   ที่ต้มกับหัวหอมที่หั่นเป็นชิ้น ๆ 
lyre
(Noun)
พิณชนิดหนึ่ง   พิณชนิดหนึ่ง  pin chá-nít nèung
lyrebird
(Noun)
นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว   นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว 
lyric
(Adjective)
เกี่ยวกับบทกวีที่บรรยายความรู้สึกส่วนตัว   เกี่ยวกับบทกวีที่บรรยายความรู้สึกส่วนตัว 
lyric
(Noun)
บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง   บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง 
lyricist
(Noun)
ผู้แต่งบทเพลง   ผู้แต่งบทเพลง 
lyrics
(Noun)
เนื้อเพลง   เนื้อเพลง  néua-pleng
-lysis
(Suffix)
การสลาย   การสลาย 
-lyze
(Suffix)
กระทำ   กระทำ Reverse lookup grà-tam
M
(Abbreviation)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13 
m
(Abbreviation)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13 
M.
(Abbreviation)
คำย่อของ March, May, Monday   คำย่อของ March, May, Monday  kam yôr kǒng March, May, Monday
M.A.
(Abbreviation)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
M.B.A.
(Abbreviation)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Reverse lookup bor-rí-hǎan-toon-gìt má-hǎa ban-tít
M.C.S.
(Abbreviation)
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต 
M.D.
(Abbreviation)
แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต   แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต 
M.Ed.
(Abbreviation)
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
M.H.S.
(Abbreviation)
วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต 
M.M.E.
(Abbreviation)
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต   วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
M.P.
(Abbreviation)
คำย่อของ Member of Parliament   คำย่อของ Member of Parliament  kam yôr kǒng Member of Parliament
m.p.g.
(Abbreviation)
คำย่อของ miles per gallon   คำย่อของ miles per gallon  kam yôr kǒng miles per gallon
m.p.h.
(Abbreviation)
คำย่อของ miles per hour   คำย่อของ miles per hour  kam yôr kǒng miles per hour
M.S.
(Abbreviation)
คำย่อของ Master of Science   คำย่อของ Master of Science  kam yôr kǒng Master of Science
Pages: 1 ... 786 787 [788] 789 790 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;