English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 914 915 [916] 917 918 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
nursing home
(Noun)
สถานดูแลคนชราหรือคนไม่แข็งแรง   สถานดูแลคนชราหรือคนไม่แข็งแรง 
nurture
(Noun)
การให้การอบรม   การให้การอบรม  gaan hâi gaan òp rom
nurture
(Verb)
บำรุง   บำรุง Reverse lookup bam-roong
nut
(Noun)
ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง   ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง  pǒn-lá-mái hâeng bplèuak kǎeng
nut
(Noun)
คนบ้า   คนบ้า Reverse lookup kon bâa
nut-brown
(Adjective)
สีน้ำตาลเข้ม   สีน้ำตาลเข้ม  sěe nám dtaan kêm
nutant
(Adjective)
หย่อน   หย่อน Reverse lookup yòn
nutcase
(Noun)
คนเพี้ยน   คนเพี้ยน  kon pían
nutcracker
(Noun)
ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว   ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว 
nutcrackers
(Noun)
ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว   ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว 
nuthatch
(Noun)
นกขนาดเล็กที่กินถั่วและแมลงเป็นอาหาร มีเสียงร้องไพเราะ   นกขนาดเล็กที่กินถั่วและแมลงเป็นอาหาร มีเสียงร้องไพเราะ  nók kà-nàat-lék têe gin tùa láe mae-long bpen aa-hǎan mee sǐang róng pai-rór
nutmeat
(Noun)
เนื้อส่วนในของผลไม้เปลือกแข็ง   เนื้อส่วนในของผลไม้เปลือกแข็ง  néua sùan nai kǒng pǒn-lá-mái bplèuak kǎeng
nutmeg
(Noun)
ต้นจันทน์เทศ   ต้นจันทน์เทศ 
nutrient
(Noun)
ธาตุอาหาร   ธาตุอาหาร Reverse lookup tâat aa-hǎan
nutrient
(Adjective)
ที่บำรุงกำลัง   ที่บำรุงกำลัง  têe bam-roong gam lang
nutriment
(Noun)
อาหารบำรุงกำลัง   อาหารบำรุงกำลัง  aa-hǎan bam-roong gam lang
nutrition
(Noun)
โภชนาการ   โภชนาการ Reverse lookup poht naa gaan
nutritional
(Adjective)
ทางอาหาร   ทางอาหาร  taang aa-hǎan
nutritionally
(Adverb)
ทางอาหาร   ทางอาหาร  taang aa-hǎan
nutritionist
(Noun)
นักโภชนาการ   นักโภชนาการ Reverse lookup nák poht naa gaan
nutritious
(Adjective)
ซึ่งบำรุงสุขภาพ   ซึ่งบำรุงสุขภาพ 
nutritive
(Adjective)
ซึ่งบำรุงสุขภาพ   ซึ่งบำรุงสุขภาพ 
nuts
(Adjective)
เพี้ยน   เพี้ยน Reverse lookup pían
nuts about
(Idiomatical expression)
คลั่งไคล้มาก   คลั่งไคล้มาก  klâng-klái mâak
nuts and bolts
()
พื้นฐาน   พื้นฐาน Reverse lookup péun tǎan
nuts and bolts (of)
(Idiomatical expression)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ   ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  kôr moon péun tǎan gìeow gàp
Nuts to you!
()
ไปให้พ้น   ไปให้พ้น Reverse lookup bpai hâi pón
Nuts!
()
ไม่   ไม่ Reverse lookup mâi
nutshell
(Noun)
เปลือกถั่ว   เปลือกถั่ว  bplèuak tùa
nutshell
(Noun)
ผลไม้เปลือกแข็ง   ผลไม้เปลือกแข็ง  pǒn-lá-mái bplèuak kǎeng
Pages: 1 ... 914 915 [916] 917 918 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;