English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1212 1213 [1214] 1215 1216 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
rusty bullet hole
()
ทวารหนัก   ทวารหนัก Reverse lookup tá-waan nàk
rusty-dusty
()
ก้น   ก้น Reverse lookup gôn
rut
(Noun)
ร่องแคบบนถนน   ร่องแคบบนถนน  rông kâep bon tà-nǒn
rut
(Noun)
สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ   สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ  sà-pàap têe koie chin jon nâa bèua
rut
(Verb)
ทำให้เป็นร่อง   ทำให้เป็นร่อง  tam hâi bpen rông
Ruth
(Noun)
หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth   หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth 
ruth
(Noun)
ความสงสาร   ความสงสาร Reverse lookup kwaam sǒng-sǎan
ruth
(Noun)
ความเสียใจ   ความเสียใจ Reverse lookup kwaam sǐa jai
ruthenium
(Noun)
ธาตุรูทีเนียม   ธาตุรูทีเนียม 
ruthful
(Adjective)
น่าสงสาร   น่าสงสาร Reverse lookup nâa sǒng-sǎan
ruthfully
(Adverb)
อย่างน่าเวทนา   อย่างน่าเวทนา 
ruthless
(Adjective)
ไร้ความปรานี   ไร้ความปรานี 
ruthlessly
(Adverb)
อย่างไร้ความปราณี   อย่างไร้ความปราณี 
ruttiness
(Noun)
สภาพเต็มไปด้วยร่อง   สภาพเต็มไปด้วยร่อง  sà-pàap dtem bpai dûay rông
ruttish
(Adjective)
ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ   ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ 
ruttishly
(Adverb)
อย่างมีราคะ   อย่างมีราคะ 
ruttishness
(Noun)
การมีตัณหาราคะ   การมีตัณหาราคะ 
rutty
(Adjective)
ซึ่งเต็มไปด้วยร่องหรือรอย   ซึ่งเต็มไปด้วยร่องหรือรอย 
RV
(Abbreviation)
คำย่อของ recreational vehicle   คำย่อของ recreational vehicle  kam yôr kǒng recreational vehicle
rya
(Noun)
พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย   พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย 
rye
(Noun)
ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์   ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์ 
rye
(Noun)
เมล็ดของต้นข้าวไรย์   เมล็ดของต้นข้าวไรย์ 
rye
(Noun)
ขนมปังข้าวไรย์   ขนมปังข้าวไรย์ 
rye
(Noun)
ขนมปังข้าวไรย์   ขนมปังข้าวไรย์ 
s
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19 
S
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19 
S.E.
(Abbreviation)
คำย่อของ southeast และ southeastern   คำย่อของ southeast และ southeastern  kam yôr kǒng southeast láe southeastern
Sabbath
(Noun)
วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์   วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์ 
sabbatical
(Adjective)
เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน   เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน  gìeow gàp chûang wan yòot pák pòn
sabbatical year
(Noun)
ช่วงวันหยุดพักผ่อน   ช่วงวันหยุดพักผ่อน  chûang wan yòot pák pòn
Pages: 1 ... 1212 1213 [1214] 1215 1216 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;