English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1540 1541 [1542] 1543 1544 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
utterly
(Adverb)
อย่างที่สุด   อย่างที่สุด 
uttermost
(Adjective)
เต็มที่   เต็มที่ Reverse lookup dtem têe
uttermost
(Noun)
ระดับสูงสุด   ระดับสูงสุด  rá-dàp sǒong sòot
uvula
(Noun)
ลิ้นไก่   ลิ้นไก่ Reverse lookup lín gài
uvular
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับลิ้นไก่   ที่เกี่ยวกับลิ้นไก่  têe gìeow gàp lín gài
uvular
(Adjective)
ที่ออกเสียงจากฐานลิ้นไก่   ที่ออกเสียงจากฐานลิ้นไก่  têe ok sǐang jàak tǎan lín gài
uxorious
(Adjective)
ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย   ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย 
uxoriously
(Adverb)
อย่างลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย   อย่างลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย 
uxoriousness
(Noun)
การลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย   การลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย 
Uzbek
(Noun)
ชาวอุซเบกิสถาน   ชาวอุซเบกิสถาน 
Uzbekistan
(Noun)
ประเทศอุซเบกิสถาน   ประเทศอุซเบกิสถาน 
Uzbekistan
(Noun)
อุซเบกิสถาน   อุซเบกิสถาน 
Uzi
(Noun)
ปืนชนิดหนึ่งทำในประเทศอิสราเอล   ปืนชนิดหนึ่งทำในประเทศอิสราเอล 
V
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22 
v
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22 
v
(Abbreviation)
ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v   ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v  dtua yôr kam têe kêun dtôn dûay ak-sǒn v
V sign
(Noun)
สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ   สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ  sǎn-lák-d ̀ meu sà-daeng chai chá-ná
V-E Day
(Noun)
วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป   วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป  wan bprà-gàat chai chá-ná kǒng pan-tá-mít dtòr yay-rá-man nai yóo-rohp
V-E Day
(Noun)
วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร   วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร 
V-J Day
(Noun)
วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2   วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2  wan têe yêe-bpòon yom páe nai sǒng-kraam lohk kráng têe 2
V-shaped
(Noun)
รูปคล้ายตัววี   รูปคล้ายตัววี 
V.A.T
(Abbreviation)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม Reverse lookup paa-sěe moon-kâa-pêrm
V.D.
(Abbreviation)
กามโรค   กามโรค Reverse lookup gaam rohk
v.i.
(Abbreviation)
ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน)   ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) 
V.I.P
(Abbreviation)
บุคคลสำคัญ   บุคคลสำคัญ  bòok-kon sǎm-kan
VA
(Adjective)
เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต   เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 
vac
()
เครื่องดูดฝุ่น   เครื่องดูดฝุ่น Reverse lookup krêuang dòot fòon
vac
(Abbreviation)
ช่วงปิดภาคเรียน   ช่วงปิดภาคเรียน  chûang bpìt pâak rian
vac
(Abbreviation)
เครื่องดูดฝุ่น   เครื่องดูดฝุ่น Reverse lookup krêuang dòot fòon
vacancy
(Noun)
ตำแหน่งว่าง   ตำแหน่งว่าง Reverse lookup dtam-nàeng wâang
Pages: 1 ... 1540 1541 [1542] 1543 1544 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;