English Thai Dictionary

agar

(Noun)
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล   ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล  plìt-pan chá-nít nèung klái wóon tam jàak sǎa-rài tá-lay
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;