English Thai Dictionary

coracle

(Noun)
เรือชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กทำด้วยหนังสัตว์   translate thai coracle  reua chá-nít nèung mee kà-nàat-lék tam dûay nǎng sàt
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;