English Thai Dictionary

faculty

(Noun)
ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ   ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ  sàk-gà-yá pâap rěu kwaam sǎa-mâat nai dâan râang gai láe jìt jai
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;