English Thai Dictionary

high street

(Noun)
ถนนใหญ่ (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง) (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)   translate thai high street  tà-nǒn yài (têe mee ráan káa sǒng kâang taang) (paa-sǎa ang-grìt bàep ang-grìt)
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;