English Thai Dictionary

Join the Club!

(Idiomatical expression)
เหมือนกันเลย (คำไม่เป็นทางการ) (ใช้เมื่อคนที่ถูกพูดถึงประสบปัญหาเหมือนกัน)   translate thai Join the Club!  měuan gan loie (kam mâi bpen taang gaan) (chái mêua kon têe tòok pôot těung bprà-sòp bpan-hǎa měuan gan)
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;