English Thai Dictionary

white elephant

(Idiomatical expression)
ของไม่มีค่าสำหรับเรา ที่ได้รับมาเป็นของขวัญจากคนอื่นที่คิดว่ามันมีค่า   ของไม่มีค่าสำหรับเรา ที่ได้รับมาเป็นของขวัญจากคนอื่นที่คิดว่ามันมีค่า  kǒng mâi mee kâa sǎm-ràp rao têe dâi ráp maa bpen kǒng-kwǎn jàak kon eun têe kít wâa man mee kâa
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;