English Thai Dictionary

lobby

(Verb)

Related words in English: solicit; beg

ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง   translate thai lobby  chák chuan hâi sà-mǎa-chík rát sà-pǎa sà-nàp-sà-noon gaan ok gòt mǎi chà-bàp nèung
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;