English Thai Dictionary

name day

(Noun)
วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ   วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ  wan chà-lerm chà-lǒng kǒng nák boon pai lǎng gaan dtâng chêu
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;