English Thai Dictionary

pylorus

(Noun)
กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum   กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum  grà-pór aa-hǎan sùan tái têe bpèrt kâo sòo sùan duodenum
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;