English Thai Dictionary

Byzantine

(Noun)
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine   เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine  gìeow gàp sà-tǎa-bpàt-yá-gam sòt-wát têe 5-15 kǒng aa-naa jàk Byzantine
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;