English Thai Dictionary

world

(Noun)
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง   ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง  tóok sìng tóok yàang nai chee-wít kǒng kon kon nèung
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;