English Thai Dictionary

xylotomy

(Noun)
การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์   การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  gaan dtàt néua-mái pêua sèuk-sǎa dûay glông joon tát-sà
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;