English Thai Dictionary

years

(Noun)
ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต   ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต  chûang way-laa chà-pór doi bpòk-gà-dtì mǎi těung way-laa nai à-dèet
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;