English Thai Dictionary

zygote

(Noun)
เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์   เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์  sen têe gèrt jàak gaan ruam gan kǒng sen pêt sǒng sen
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;