English Thai Dictionary

cerebellum

(Noun)
ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย   translate thai cerebellum  sùan kǒng sà-mǒng têe kûap koom gìeow gàp gaan klêuan wǎi kǒng râang gai
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;