English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
advance
(Verb)
ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า   ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า  tam hâi klêuan bpai kâang nâa
advance
(Verb)
เพิ่มขึ้น   เพิ่มขึ้น 
advance
(Verb)
เพิ่มขึ้น   เพิ่มขึ้น 
advance
(Verb)
เร่ง   เร่ง Reverse lookup rêng
advance
(Verb)
เลื่อนขึ้น   เลื่อนขึ้น 
advance
(Verb)
เลื่อนขึ้น   เลื่อนขึ้น 
advance
(Verb)
ให้ยืม   ให้ยืม Reverse lookup hâi yeum
advance on
(Phrasal verb)
บุก   บุก Reverse lookup bòok
advance to
(Phrasal verb)
มาถึง   มาถึง Reverse lookup maa těung
advance towards
(Phrasal verb)
มุ่งหน้าสู่   มุ่งหน้าสู่  môong-nâa sòo
advance towards
(Phrasal verb)
เริ่มเข้าสู่สภาพ   เริ่มเข้าสู่สภาพ  rêrm kâo sòo sà-pàap
advance upon
(Phrasal verb)
บุก   บุก Reverse lookup bòok
advanced
(Adjective)
ที่อยู่นำหน้า   ที่อยู่นำหน้า  têe yòo nam nâa
advanced in years
(Idiomatical expression)
แก่   แก่ Reverse lookup gàe
advancement
(Noun)
การเคลื่อนไปข้างหน้า   การเคลื่อนไปข้างหน้า  gaan klêuan bpai kâang nâa
advancement
(Noun)
การพัฒนา   การพัฒนา Reverse lookup gaan pát-tá-naa
advancement
(Noun)
การเลื่อนตำแหน่ง   translate thai advancement  gaan lêuan-dtam-nàeng
advantage
(Noun)
ความได้เปรียบ   translate thai advantage Reverse lookup kwaam dâi bprìap
advantage
(Noun)
ผลประโยชน์   translate thai advantage Reverse lookup pǒn-bpà-rá-yoht
advantage
(Verb)
ให้ประโยชน์   translate thai advantage  hâi bprà-yoht
advantage
(Noun)
โอกาส   translate thai advantage Reverse lookup oh-gàat
advantageous
(Adjective)
เป็นประโยชน์   translate thai advantageous Reverse lookup bpen bprà-yoht
advent
(Noun)
การมาถึง   translate thai advent  gaan maa těung
Advent Sunday
(Noun)
วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส   translate thai Advent Sunday  wan aa-tít têe sèe gòn wan krít-mâat
Adventist
(Noun)
สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน   translate thai Adventist  sà-mǎa-chík kǒng sàat-sà-naa krít têe mee kwaam chêua rûam gan
adventitious
(Adjective)
ที่เพิ่มขึ้นมาเอง   translate thai adventitious 
adventure
(Noun)
การเก็งกำไร   translate thai adventure Reverse lookup gaan geng gam-rai
adventure
(Noun)
การผจญภัย   translate thai adventure Reverse lookup gaan pà-jon pai
adventure
(Noun)
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น   translate thai adventure  bprà-sòp gaan têe nâa dtèun dtên
adventure
(Verb)
เสี่ยง   translate thai adventure Reverse lookup sìang
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;