English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 393 394 [395] 396 397 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
earn
(Verb)
ได้รับ   ได้รับ Reverse lookup dâi ráp
earn
(Verb)
ได้รับรายได้   ได้รับรายได้ 
earn
(Verb)
ได้รับรายได้   ได้รับรายได้ 
earn one's keep
(Idiomatical expression)
หาเงินเพื่อทำสิ่งมุ่งหวัง   หาเงินเพื่อทำสิ่งมุ่งหวัง 
earnest
(Adjective)
เอาจริงเอาจัง   เอาจริงเอาจัง Reverse lookup ao jing ao jang
earnestly
(Adverb)
อย่างจริงจัง   อย่างจริงจัง Reverse lookup yàang jing jang
earnestness
(Noun)
ความกระตือรือร้น   ความกระตือรือร้น 
earnings
(Noun)
กำไร   กำไร Reverse lookup gam-rai
earnings
(Noun)
รายได้   รายได้ 
earphone
(Noun)
หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์   หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์  hǒo fang wí-tá-yóo rěu toh-rá-sàp
earpiece
(Noun)
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง   ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง  sùan nèung kǒng oo-bpà-gon têe chái nai gaan fang
earplug
(Noun)
ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง   ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง  têe oot hǒo pêua gan nám / aa-gàat / sǐang
earring
(Noun)
ตุ้มหู   ตุ้มหู Reverse lookup dtôom hǒo
earshot
(Noun)
ระยะที่ได้ยินเสียง   ระยะที่ได้ยินเสียง  rá-yá têe dâi-yin sǐang
earsplitting
(Adjective)
ดังมาก   ดังมาก  dang mâak
earth
(Noun)
พื้นดิน   พื้นดิน Reverse lookup péun din
earth
(Noun)
มนุษย์   มนุษย์ Reverse lookup má-nóot
earth
(Noun)
โลก   โลก Reverse lookup lohk
earth science
(Noun)
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก  wít-tá-yaa sàat gìeow gàp péun din láe sùan bprà-gòp kǒng lohk
earth up
(Phrasal verb)
เต็มไปด้วยดิน   เต็มไปด้วยดิน  dtem bpai dûay din
earth up
(Phrasal verb)
กลบด้วยดิน   กลบด้วยดิน  glòp dûay din
Eartha (Kitt)1
()
อึ   อึ Reverse lookup eu
Eartha (Kitt)2
()
อึ   อึ Reverse lookup eu
earthborn
(Adjective)
ซึ่งเกิดจากโลก   ซึ่งเกิดจากโลก 
earthborn
(Adjective)
ซึ่งต้องตาย   ซึ่งต้องตาย 
earthbound
(Adjective)
ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน   ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน 
earthbound
(Adjective)
ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ   ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ 
earthen
(Adjective)
ซึ่งทำด้วยดินเผา   ซึ่งทำด้วยดินเผา 
earthenware
(Noun)
เครื่องดินเผา   เครื่องดินเผา Reverse lookup krêuang din pǎo
earthiness
(Noun)
ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน   ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน  lák-sà-ná klái rěu měuan din
Pages: 1 ... 393 394 [395] 396 397 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;