English Thai Dictionary

Afro-American

(Noun)
คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา   คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  kon pǐw-dam têe aa-sǎi yòo nai bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;