English Thai Dictionary

aggregate

(Noun)
ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน   ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน  sùan pà-sǒm kǒng râe (rěu sèt hǐn )têe mee lák-sà-ná klái hǐn
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;