English Thai Dictionary

Air Force One

(Noun)
เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา   เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา  krêuang bin sǎm-ràp bprà-taa-naa-típ-dee kǒng bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;