English Thai Dictionary

airflow

(Noun)
กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน   กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน  grà-sà-lǎem têe gèrt jàak krêuang bin rěu rót-yon têe wîng pàan
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;