English Thai Dictionary

wineskin

(Noun)
ถุงใส่เหล้าองุ่นที่ทำด้วยหนังแกะหรือหนังแพะ   ถุงใส่เหล้าองุ่นที่ทำด้วยหนังแกะหรือหนังแพะ  tǒong sài lâo a-ngòon têe tam dûay nǎng gàe rěu nǎng páe
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;