English Thai Dictionary

workload

(Noun)
ปริมาณงานที่คนหรือเครื่องจักรทำได้ระยะเวลาหนึ่ง   ปริมาณงานที่คนหรือเครื่องจักรทำได้ระยะเวลาหนึ่ง  bprì-maan ngaan têe kon rěu krêuang jàk tam dâi rá-yá way-laa nèung
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;