English Thai Dictionary

wristlock

(Noun)
การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ   การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ  gaan bìt láe mát kôr meu kǒng kôo dtòr sôo nai gee-laa muay bplâm
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;