English Thai Dictionary

yarn

(Noun)
เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก   เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก  sên dâi nǎa têe chái sǎm-ràp tàk
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;