English Thai Dictionary

aeroneurosis

(Noun)
ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน   ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน  kwaam pìt bpòk-gà-dtì kǒng rá-bòp bprà-sàat têe gèrt gàp nák bin nêuang-jàak kwaam krîat nai gaan bin
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;