English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

abolish

(Verb)
เลิกล้ม   เลิกล้ม  lêrk lóm
abolishment
(Noun)
การล้มเลิก   การล้มเลิก Reverse lookup gaan lóm lêrk
 
;