English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

agar

(Noun)
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล   ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล  plìt-pan chá-nít nèung klái wóon tam jàak sǎa-rài tá-lay
magarine
(Noun)
เนยเทียม   translate thai magarine 
Niagara
(Noun)
น้ำตกไนการ่า   translate thai Niagara 
vagarious
(Adjective)
ซึ่งผิดปกติ   translate thai vagarious 
vagary
(Noun)
สิ่งที่คาดเดาไม่ได้   translate thai vagary 
 
;