English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

bee

(Noun)
ผึ้ง   ผึ้ง 

bee

(Noun)
การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน   การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 
(as) busy as a bee
(Idiomatical expression)
ยุ่งมาก   translate thai as busy as a bee 
beef
(Noun)
เนื้อวัว   เนื้อวัว  néua wua
beef
(Verb)
บ่น   translate thai beef Reverse lookup bòn
beef
(Noun)
การบ่น   การบ่น  gaan bòn
beef
(Noun)
กำลังกล้ามเนื้อ   translate thai beef  gam-lang glâam-néua
beefburger
(Noun)
แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง   translate thai beefburger  haem ber-ger chá-nít nèung
beefcake
(Noun)
ชายที่มีกล้ามใหญ่   translate thai beefcake 
beefier
(Adjective)
อ้วนมาก   อ้วนมาก  uan mâak
beefiest
(Adjective)
อ้วนมาก   อ้วนมาก  uan mâak
beefily
(Adverb)
อย่างอ้วนมาก   อย่างอ้วนมาก 
beefsteak
(Noun)
สเต็กประเภทหนึ่ง   สเต็กประเภทหนึ่ง 
beefy
(Adjective)
อ้วนมาก   translate thai beefy  uan mâak
beehive
(Noun)
รังผึ้ง   translate thai beehive Reverse lookup rang-pêung
bee-keeper
(Noun)
คนเลี้ยงผึ้ง   คนเลี้ยงผึ้ง 
beeline
(Noun)
ทางตรง   translate thai beeline Reverse lookup taang dtrong
been
(Verb)
เป็น   เป็น Reverse lookup bpen
beep
(Noun)
เสียงเตือนแหลมสั้น   เสียงเตือนแหลมสั้น  sǐang dteuan lǎem sân
beep
(Verb)
ทำเสียงเตือนแหลมสั้น   translate thai beep  tam sǐang dteuan lǎem sân
beep
(Verb)
เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว   translate thai beep  rîak doi chái wí-tá-yóo dtìt dtaam dtua
beeper
(Noun)
เครื่องวิทยุติดตามตัว   เครื่องวิทยุติดตามตัว Reverse lookup krêuangwitayoo-dtìt-dtaam-dtua
beer
(Noun)
เบียร์   เบียร์ Reverse lookup bia
beery
(Adjective)
กลิ่นเบียร์   translate thai beery  glìn bia
beeswax
(Noun)
ขี้ผึ้ง   translate thai beeswax Reverse lookup kêe-pêung
beeswax
(Verb)
ทาด้วยขี้ผึ้ง   ทาด้วยขี้ผึ้ง  taa dûay kêe-pêung
beet
(Noun)
พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด   translate thai beet  pêut chá-nít nèung klái hǔa pàk gàat
beetle
(Noun)
แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง   แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง 
beetle
(Verb)
ไปหรือมาอย่างรีบร้อน   ไปหรือมาอย่างรีบร้อน 
beetle
(Noun)
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน   translate thai beetle  sìng kǒng têe mee lák-sà-ná klái kón
Pages: [1] 2
 
;