English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

bird

(Noun)
นก   นก Reverse lookup nók

bird

(Noun)
ลูกขนไก่   ลูกขนไก่ Reverse lookup lôok kǒn gài

bird

(Noun)
สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร   สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร  sàt bpèek têe chái gin bpen aa-hǎan

bird

()
หญิงสาว   หญิงสาว Reverse lookup yǐng sǎo

bird

()
ติดคุก   translate thai bird Reverse lookup dtìt kóok
(as) free as a bird
(Idiomatical expression)
มีอิสระ   มีอิสระ Reverse lookup mee it-sà-rá
A bird in the hand is worth two in the bush.
(Idiomatical expression)
สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้   สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้ 
A little bird told me.
(Idiomatical expression)
รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ   รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ 
bird of prey
(Noun)
นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร   translate thai bird of prey 
birdbrain
(Noun)
คนโง่   translate thai birdbrain Reverse lookup kon ngôh
birdcage
(Noun)
กรงนก   กรงนก Reverse lookup grong nók
birdie
(Noun)
การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ   การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ 
birdseed
(Noun)
เมล็ดพืชที่ให้นกกิน   translate thai birdseed  má-lét pêut têe hâi nók gin
birdsong
(Noun)
เสียงร้องเป็นเพลงของนก   เสียงร้องเป็นเพลงของนก  sǐang róng bpen pleng kǒng nók
birdwatcher
(Noun)
คนดูนก   translate thai birdwatcher  kon doo nók
blackbird
(Noun)
นกยุโรปชนิดหนึ่ง   translate thai blackbird  nók yóo-rohp chá-nít nèung
bluebird
(Noun)
นกสีน้ำเงินในอเมริกาเหนือ   นกสีน้ำเงินในอเมริกาเหนือ  nók sěe nám ngern nai à-may-rí-gaa něua
birds and the bees
(Idiomatical expression)
การสืบพันธุ์ของมนุษย์   การสืบพันธุ์ของมนุษย์  gaan sèup pan kǒng má-nóot
Birds of a feather flock together
(Idiomatical expression)
คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน   คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน 
bird's-eye view
(Idiomatical expression)
ภาพที่มองเห็นจากมุมสูง   translate thai bird's-eye view  pâap têe mong hěn jàak moom sǒong
bird's-eye view
(Idiomatical expression)
การสำรวจย่อๆ   การสำรวจย่อๆ 
eat like a bird
(Idiomatical expression)
กินน้อย   กินน้อย  gin nóy
Fine feathers make fine birds.
(Idiomatical expression)
คนน่าสนใจได้ถ้าแต่งตัวดี   คนน่าสนใจได้ถ้าแต่งตัวดี  kon nâa sǒn-jai dâi tâa dtàeng dtua dee
for the birds
(Idiomatical expression)
ไม่เป็นที่ต้องการ   ไม่เป็นที่ต้องการ  mâi bpen têe dtông gaan
game bird
(Noun)
นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร   นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร 
hummingbird
(Noun)
นกที่เล็กที่สุดของโลก   translate thai hummingbird 
The early bird catches the worm.
(Idiomatical expression)
เริ่มก่อนจะได้เปรียบ   เริ่มก่อนจะได้เปรียบ  rêrm gòn jà dâi bprìap
jailbird
(Noun)
คนขี้คุก   คนขี้คุก  kon kêe kóok
lovebird
(Noun)
นกแก้วตัวเล็ก ๆ   นกแก้วตัวเล็ก ๆ 
lyrebird
(Noun)
นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว   นกชนิดหนึ่งพบในประเทศออสเตรเลียตัวผู้มีหางยาว 
 
;